Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Wat is een 2e spoor traject en hoe werkt het?

Als het gaat om de arbeidsmarkt, zijn er voor zowel werkgever als werknemer veel zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid leidt tot vervelende situaties, maar ook wanneer uw werknemer weer terugkeert is de nodige aandacht en kennis een vereiste. Als de medewerker in kwestie niet kan terugkeren in de zijn of haar oude functie en als er binnen de organisatie ook geen andere mogelijkheden zijn voor een terugkeer, dan wordt vaak een 2e spoor traject opgezet. Wat is een 2e spoor traject precies en hoe gaat het in zijn werk? Op deze vragen kunt u in deze blog een antwoord vinden.

Re-integratie: 1e spoor of 2e spoor

Voor mensen die geschoold zijn op arbeidsdeskundig vlak, zijn re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor gekende termen. Voor u, als werkgever, is het dat waarschijnlijk niet. Waar u mee te maken heeft, is een werknemer die na langdurige afwezigheid (in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid) weer terugkeert op de arbeidsmarkt. Hoe verloopt dat proces precies?

Vaak wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd door een register arbeidsdeskundige, op aanvraag van de werkgever. Op basis van de resultaten van dat onderzoek wordt er een re-integratie 1e spoor of 2e spoor aangeraden. In geval van een terugkeer binnen de eigen organisatie, wordt er gesproken over een 1e spoor traject. Zijn er binnen de organisatie geen mogelijkheden voor een terugkeer, dan moet er gekeken worden naar de mogelijkheden bij andere werkgevers op de arbeidsmarkt: een 2e spoor traject wordt in werking gesteld.

Hoe verloopt een 2e spoor traject?

In feite is een 2e spoor traject een begeleiding van uw werknemer, die op zoek gaat naar nieuw werk bij een andere werkgever. Soms is daarvoor om- of bijscholing noodzakelijk. Tijdens het 2e spoor traject wordt dit in kaart gebracht en wordt de werknemer geholpen bij het vinden van een passende baan. Als werkgever krijgt u ook te maken met een verantwoording naar het UWV, de Sociale Verzekeringswet, ontslagbescherming en het sanctiebeleid van het UWV. Ook hieraan wordt in het 2e spoor traject de nodige aandacht geschonken, zodat u als werkgever optimaal door het proces wordt geleid. Een bureau dat gespecialiseerd is in arbeidsre-integratie kan u helpen bij het opzetten en uitvoeren van een 2e spoor traject.

Back To Top