Ga naar hoofdinhoud
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Waarom burn-out coaching?

Bij burn-out coaching maken wij gebruik van de kennis en ervaring over wat een burn-out is (blog), waarbij we in de begeleiding rekening houden met de verschillende fases die er zijn binnen een burn-out (blog). Hieruit volgt dat een burn-out allereerst voorkomen kan worden bij vroegtijdig ingrijpen en daarnaast dat de duur van een burn-out verkort kan worden door middel van de juiste coaching en begeleiding. En hoe eerder iemand hersteld van een burn-out, hoe groter de terugkeer kans van een werknemer wordt.

In de re-integratie spoor 2 begeleiding (welke wordt ingezet na 1 jaar ziekte), merken wij dat werknemers vaak langdurig thuis zijn geweest zonder de juiste coaching en/of laagdrempelige opbouw in hun werkzaamheden. Hierdoor wordt de drempel om terug te keren hoger en het ziekteverzuim hoger. Ook wordt je niet ‘vanzelf’ beter van een burn-out door enkel rust. Het vraagt om een bewustwording van bepaalde reactiepatronen, moed en hard werk om hier verandering in aan te brengen. Daarbij moet opgemerkt worden dat burn-out coaching niet voor iedereen geschikt is. Bij gecompliceerde problematiek is burn-out coaching niet altijd raadzaam; o.a. wanneer er al meerdere therapeuten, psychologen en/of  andere behandelaren zijn betrokken, wanneer er sprake is van verslaving, opname in de psychiatrie en/of gebruik van psychofarmaca.

Ons doel met de burn-out coaching die wij bieden is dat de medewerker met burn-out klachten weer goed kan gaan functioneren in het persoonlijke leven en werk. Dit doen we door middel van het stimuleren van zelfkennis en bewustwording; het leren kennen van wie je bent en waardoor de burn-out is ontstaan. Door het eigen probleemoplossend vermogen aan te spreken is het doel dat iemand zo weer zelfstandig kan functioneren.

Back To Top