Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Veel gestelde vragen

Neem vrijblijvend contact met ons op en laat u adviseren door onze specialisten.

Re-integratie

Wat is een re-integratie traject?

Een re-integratietraject wordt gebruikt om een (langdurig) zieke werknemer te helpen weer aan het werk te komen. Soms kan daarvoor een aangepaste functie worden gevonden binnen het bedrijf of dient de werknemer buiten het bedrijf geplaatst te worden.

U bent als werkgever verplicht om zo snel mogelijk samen met uw werknemer naar een passende oplossing te zoeken. De specialisten van Step by Step Priority staan u graag bij met hun kennis over procedures en regelgeving binnen het traject van re-integratie. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wie is er gebaat bij een re-integratie traject?

Zowel de werknemer als de werkgever zijn gebaat bij een snelle en effectieve re-integratie. Onze arbeidsdeskundigen zijn gespecialiseerd om dat proces tot een goed einde te brengen. Daarbij treden ze op als onafhankelijke bemiddelaar tussen werknemer en werkgever om voor beide partijen een goede oplossing te zoeken. De rechten en plichten van beide partijen worden daarbij door onze arbeidsdeskundigen altijd beschermd. Step by Step Priority verzorgt daarnaast de nazorg van herplaatste werknemers, zodat de afhandeling van het re-integratietraject ook tot in de puntjes is geregeld.

Wat is een 2e spoor traject?

Bij een 2e spoor traject wordt naar werk gezocht voor de werknemer bij een andere werkgever. Er is in dat geval geconstateerd, naar aanleiding van een arbeidsdeskundig onderzoek, dat de werknemer door bijvoorbeeld (langdurige) ziekte niet langer de huidige functie kan uitoefenen en er ook geen ander passend werk is bij dezelfde werkgever. De professionals van Step by Step Priority helpen u om werknemers te re-integreren bij een ander bedrijf en daarmee uw plichten als werkgever na te komen. U bent als werkgever namelijk verantwoordelijk om actief op zoek te gaan voor de werknemer.

Het 2e spoort traject is een gevoelig proces waarin de rechten van de werknemer zijn beschermd. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich daarbij eerst serieus inzetten om een werkoplossing binnen het bedrijf te zoeken. Vervolgens moet u als werkgever verantwoording afleggen aan het UWV om een werknemer buiten het bedrijf te kunnen herplaatsen. Daarbij loopt u tegen de volgende zaken aan:

 • Sociale Verzekeringswet
 • Ontslagbescherming
 • Sanctiebeleid van het UWV

Om dit hele proces in goede banen te leiden en om rekening te houden met alle instanties die bij een re-integratietraject betrokken zijn, helpen en adviseren de deskundigen van Step by Step Priority u graag. Zo verloopt de afhandeling en overplaatsing van de werknemer op een nette en rechtmatige manier. Met onze expertise op het gebied van procedures en regelgeving komt u niet voor verrassingen te staan.

Is individuele hulp mogelijk?

Elke werknemer die in aanmerking komt voor een re-integratie buiten de organisatie heeft een persoonlijke situatie en verdient een individuele aanpak op maat. Dat kan niet gevangen worden in algemene richtlijnen. Onze specialisten zijn in staat om samen met de werknemer, op basis van zijn/haar kwaliteiten en wensen, naar een passende oplossing te zoeken. Een 2e spoor traject heeft vaak grote gevolgen voor de werknemer, daarbij is professionele begeleiding noodzakelijk. Step by Step Priority kan gelukkig putten uit een brede ervaring en zet die graag in voor de re-integratie van uw werknemer.

Arbeidsdeskundig advies

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek stelt vast of een werknemer na ziekte of (deels)arbeidsongeschiktheid nog in staat is om zijn of haar werk weer op te pakken. Het is vaak onduidelijk in hoeverre de werknemer na (langdurige) ziekte nog kan functioneren binnen uw bedrijf. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt daarbij uitkomst. Wij hebben register arbeidsdeskundigen in huis die gecertificeerd zijn om bedrijven van advies te voorzien en nieuwe mogelijkheden voor werknemers aan te boren. Want een situatie waarin een werknemer door ziekte zijn of haar functie niet meer kan uitoefenen is voor zowel de werknemer als de werkgever onwenselijk.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden veelal dezelfde stappen doorlopen:

 • Gesprek met u als werkgever over verloop van het re-integratie, functie-inhoud, organisatie, en functioneren van de werknemer.
 • Gesprek met uw werknemer over het verloop van de re-integratie en (resterende) mogelijkheden in werk.
 • Bedrijfsanalyse, mogelijkheden binnen de organisatie worden onderzocht
 • Bevindingen worden opgenomen in een onderzoeksrapport en teruggekoppeld aan betrokkenen

De arbeidsdeskundigen van Step by Step Priority  adviseren naar aanleiding van het onderzoek welke stappen genomen moeten worden. Het kan zijn dat de werknemer het werk na ziekte weer op kan pakken. Als dit niet het geval is, dan moet er een re-integratietraject worden gestart om de werknemer te herplaatsen. Zowel voor het re-integreren van werknemers binnen de organisatie (spoor 1), als re-integratie buiten de organisatie (spoor 2) zijn onze deskundigen opgeleid voor het zoeken naar een passende oplossing.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een Haalbaarheidsonderzoek kan worden ingezet nadat een Arbeidsdeskundig Onderzoek heeft plaatsgevonden. Wanneer er vanuit het Arbeidsdeskundig onderzoek wordt geadviseerd re-integratie spoor 2 in te zetten, maar er is ernstige twijfel aan de slagingskans hiervan, kan een Haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. In dit onderzoek wordt er vanuit arbeidsdeskundig oogpunt gekeken naar de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt. Mocht de uitkomst van het Haalbaarheidsonderzoek zijn dat er voor uw werknemer onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt zijn, helpt dit document u bij het aanvragen van een (vervroegde) WIA aanvraag.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Als gecertificeerde arbeidsdeskundige zijn onze specialisten in staat om allerlei problemen voor u als werkgever op te lossen. U haalt daarmee de kennis in huis om alle regelgeving toe te passen tijdens probleemoplossing. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Bij onze verscheidenheid aan hulp kunt u denken aan:

 • Re-integratie van werknemers binnen of buiten de organisatie
 • Uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek
 • Begeleiden van een outplacementtraject
 • Bemiddelen in arbeidsconflicten

 

Wij geven u gevraagd advies over al deze zaken en denken met u mee om tot creatieve oplossingen te komen. Onze specialisten hebben een frisse kijk op arbeidszaken waar u misschien geen oog meer voor heeft. Nieuwe inzichten bieden dan uitkomst. Ook voor uw medewerkers heeft een arbeidsdeskundige een belangrijke functie. Zij kunnen te allen tijde bij hen terecht als adviesorgaan.

Een arbeidsdeskundige is opgeleid om een grote diversiteit aan arbeidszaken voor u inzichtelijk te maken. Zij onderscheiden zich door het leveren van maatwerk, omdat elke arbeidssituatie anders is en omdat uw werknemers een persoonlijke aanpak verdienen. Met een arbeidsdeskundige haalt u een onafhankelijk buitenstaander in huis die u voorziet van advies en creatieve oplossingen voor arbeidsproblemen.

Kan ik met al mijn vragen terecht?

Voor alle arbeid gerelateerde vragen kunt u bij onze specialisten terecht. Weet u niet wat u met een arbeidssituatie aan moet? Dan kunt overleggen met onze arbeidsdeskundige. Kennis over een re-integratietraject of outplacement van een werknemer is vaak erg specialistisch, waarbij u als werkgever diverse verplichtingen na moet komen. Daarbij biedt onze arbeidsdeskundige uitkomst. Neem contact met ons op en ontdek wat onze mensen voor u kunnen betekenen. Met Step by Step Priority haalt u een ervaren en deskundige partner in huis.

Er is sprake van een conflict op het werk

Een arbeidsconflict op de werkvloer zit soms in een klein hoekje en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de werkrelatie binnen uw organisatie. Vaak is het bij dergelijke werk gerelateerde conflicten moeilijk om tot een oplossing te komen als de emoties van beide kanten hoog zijn opgelopen. Een derde partij biedt dan uitkomst. De specialisten van Step by Step Priority zijn bekwaam in het bemiddelen tussen partijen om conflicten uit de weg te helpen. U verzekert zich van professionele hulp die zich onafhankelijk en neutraal opstelt in een arbeidsconflict.

Back To Top