Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Het verloop van uw re-integratie

Bent u een tijdje uitgeschakeld geweest door ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar bent u aan de beterende hand? Dan is een terugkeer op de arbeidsmarkt een belangrijke stap. Om uw re-integratie in goede banen te leiden, is het belangrijk om goed voor ogen te hebben hoe dit proces kan verlopen. Bij uw re-integratie krijgt u voornamelijk te maken met uw werkgever, maar ook met instanties als het UWV en de arbodienst. Hoe verloopt het proces van uw re-integratie? Lees nu snel verder!

Terug naar de werkvloer: uw re-integratie

Als u na lange tijd van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer gaat terugkeren op de werkvloer, dan is dat waarschijnlijk een fijn gevoel. Uw re-integratie begint echter niet op de eerste werkdag, maar al een tijd daarvoor. Want in welke functie kunt u terugkeren? Mogelijk is het helaas niet meer mogelijk om in uw oude functie terug te keren, en wat dan? Behoort een terugkeer bij uw eigen werkgever, maar dan in een andere functie, tot de mogelijkheden? Of moet u echt opnieuw de arbeidsmarkt op? Uw re-integratie begint al op het moment dat er op dat gebied duidelijkheid moet komen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als er rondom uw re-integratie twijfels bestaan over uw inzetbaarheid in de oude functie of over de mogelijkheden voor een terugkeer bij uw werkgever, dan wordt er vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek brengt een register arbeidsdeskundige de mogelijkheden in kaart. De resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek zijn meestal leidend in de vervolgstappen van uw re-integratie. Wordt er gekozen voor een terugkeer in de eigen organisatie, dan is er sprake van een re-integratie 1e spoor. Als u op zoek moet naar een nieuwe werkgever, dan noemt men dat re-integratie 2e spoor. Welk spoor ook het uwe is: om uw re-integratie in goede banen te leiden, is het inschakelen van een bekwame professional van groot belang.

Arbeidsdeskundige

Een register arbeidsdeskundige kan u helpen bij het uitstippelen en uitvoeren van een terugkeer op de arbeidsmarkt. Er wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en wat er bijvoorbeeld op het gebied van bij- of omscholing noodzakelijk is. Een goede arbeidsdeskundige plaatst uw belang centraal. Zowel u als uw werkgever zijn immers gebaat bij een succesvolle re-integratie. SBS Priority is een bureau gespecialiseerd in het opzetten en realiseren van re-integratietrajecten. Onze arbeidsdeskundigen kennen het klappen van de zweep en kunnen u dus optimaal ondersteunen tijdens uw re-integratie.

Back To Top