Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Het nut van een arbeidsdeskundig onderzoek

Bent u werknemer bij een bedrijf en bent u een tijd uit de roulatie geweest door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Of bent u juist werkgever en heeft u te maken gehad met langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers? Dan kan het de vraag zijn in hoeverre een terugkeer in de oude functie haalbaar is. Om dat uit te wijzen, kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Wie voert dat onderzoek uit? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Zijn de resultaten bindend? Op deze en meer vragen, kunt u een antwoord vinden in deze blog!

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek precies?

Na terugkeer van ziekte of arbeidsongeschiktheid, is het voor zowel werknemer als werkgever belangrijk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijke terugkeer. Is terugkeren in de oude functie haalbaar? Zo nee, kan er dan een andere functie in hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie worden gevonden? Of is het vinden van een andere werkgever noodzakelijk? Op deze vragen geeft een arbeidsdeskundig onderzoek antwoord.

Wie voert het onderzoek uit?

Op aanvraag van de werkgever kan een arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Deze persoon moet geregistreerd staan als register arbeidsdeskundige. Het vinden van het juiste bedrijf of de juiste persoon is erg belangrijk om te komen tot het optimale resultaat. SBS Priority is een adviesbureau op het gebied van re-integratie en loopbaanadvies, en heeft verschillende register arbeidsdeskundigen in dienst.

Hoe verloopt het arbeidsdeskundig onderzoek?

Elke arbeidsdeskundige zal het onderzoek op zijn of haar eigen manier uitvoeren, al komen in principe altijd dezelfde stappen voorbij in dat proces. Dat zijn de volgende onderdelen:

  • De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met werkgever en bedrijfsarts. De organisatie, de functie en de werknemer staan in dat gesprek centraal, waarbij de arbeidsdeskundige het advies van zowel werkgever als bedrijfsarts zal inwinnen.
  • Vervolgens voert de arbeidsdeskundige een bedrijfsonderzoek uit. De mogelijkheden binnen de huidige organisatie van de werknemer worden in kaart gebracht.
  • Soms vindt ook overleg plaats met het UWV en/of de arbodienst.
  • De resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek worden aan alle betrokkenen gepresenteerd.

Wat gebeurt er met de resultaten?

In vrijwel alle gevallen zullen de resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek leidend zijn in het vervolgproces. Een re-integratietraject eerste spoor (terugkeer binnen de eigen organisatie) of tweede spoor (re-integratie via een andere werkgever) zijn mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Het bureau dat het arbeidsdeskundig bureau voor u heeft uitgevoerd, kan u ook helpen bij het uitstippelen en uitvoeren van het re-integratietraject.

Back To Top