Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Een re-integratieproject laten uitvoeren

Bent u werkgever en heeft u te maken met een werknemer die in de organisatie terugkeert na langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld na ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan wordt er ook wel gesproken van een re-integratieproject eerste spoor. Kan uw werknemer niet terugkeren in de eigen organisatie, maar moet er worden gezocht naar een nieuwe werkgever, dan is er sprake van een re-integratieproject tweede spoor. In beide gevallen kan het inschakelen van een bureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van een re integratietraject een meerwaarde zijn. Lees hier meer over de mogelijkheden!

Wanneer wordt een re-integratieproject uitgevoerd?

Elke organisatie kan te maken krijgen met werknemers die langdurig zijn uitgeschakeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het terugkeren op de arbeidsmarkt wordt ook wel re-integratie genoemd. In sommige gevallen kan een persoon echter niet terugkeren in zijn of haar oude functie, bijvoorbeeld omdat dit fysiek niet meer mogelijk is. Om toch te zorgen voor een goede re integratie, in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf of in een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever, kan een re-integratieproject worden opgestart.

Voorafgaand aan dat project wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Een register arbeidsdeskundige rapporteert dan de mogelijkheden van re-integratie. Daarna wordt het re-integratieproject opgestart, vanzelfsprekend in samenspraak met zowel werkgever als werknemer.

Het verloop van het re-integratieproject

Vaak wordt er een re-integratieproject opgezet als er sprake is van een re-integratie tweede spoor. Met andere woorden: als na arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de werknemer op zoek zal moeten naar een nieuwe werkgever, dan kan een project worden uitgestippeld om dat re-integratiedoel te bereiken. Het re-integratietraject heeft als doel om in kaart te brengen wat de kansen voor de betreffende werknemer zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt er een plan van aanpak gemaakt, zodat de arbeidsmarkt op succesvolle wijze betreden kan worden. In het re-integratieproject wordt vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de regelgeving waar u als werkgever mee te maken krijgt.

Voor een succesvol re-integratieproject schakelt u dus een arbeidsdeskundige in, zoals het bureau SBS Priority. Zij behartigen graag uw belangen tijdens het verloop van de re-integratie van uw werknemer.

Back To Top