Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Op de arbeidsmarkt is het belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden die vraag en aanbod bieden. Heeft u te maken met een werknemer die langere tijd is uitgeschakeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan krijgt u met verschillende regelingen en wetgeving te maken. Zo is het door ontslagbescherming niet mogelijk om werknemers zomaar te ontslaan. Dat is wel zo redelijk, mits de werknemer ook een positieve bijdrage levert aan het re-integratietraject. Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig of haalbaarheidsonderzoek geeft daartoe de eerste aanleiding.

Arbeidsdeskundig onderzoek en haalbaarheidsonderzoek

Een werknemer die door ziekte of arbeidsongeschiktheid een tijd uitgeschakeld is geweest, keert binnenkort terug op de werkvloer. Het is dan belangrijk om al tijdig te gaan kijken naar de re-integratie. Kan de werknemer terugkeren in zijn of haar oude functie? Zo nee, is er binnen het bedrijf of de organisatie dan een andere geschikte functie vacant. Is ook dat niet het geval, dan moet er mogelijk op zoek worden gegaan naar een nieuwe werkgever. Dit wordt in arbeidsdeskundige termen ook wel een re-integratie tweede spoor genoemd. Om in kaart te brengen wat er haalbaar en nodig is op het gebied van re-integratie, kunnen een arbeidsdeskundig onderzoek en een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.

De eerste stap is de uitvoering van een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit onderzoek zal uitwijzen welk re-integratiespoor er gevolgd wordt. Is de conclusie dat er moet worden ingezet op een re-integratie tweede spoor – het zoeken naar een baan bij een nieuwe werkgever – dan kan er ook worden besloten tot uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Dit is met name het geval als er twijfel bestaat over de haalbaarheid van een re-integratie tweede spoor.

Uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek zal worden uitgevoerd door dezelfde partij die het arbeidsdeskundig onderzoek heeft verricht – meestal een objectief bureau dat gespecialiseerd is in re-integratie op de arbeidsmarkt. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de kansen van de betreffende werknemer op de huidige arbeidsmarkt. Wat is de kans van slagen als er een zoektocht naar een nieuwe baan wordt opgestart? Is er voldoende kans op het vinden van een baan, dan kan het r-eintegratietraject tweede spoor daadwerkelijk worden opgestart. Blijkt er onvoldoende kans van slagen te zijn, dan is de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek een waardevol document voor de aanvraag van een vervroegde WIA.

Om een goed haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren, moet er een bedrijf worden ingeschakeld met veel kennis over de huidige arbeidsmarkt. Ook ervaring binnen de branche is een absolute meerwaarde. SBS Priority is een bureau gespecialiseerd in re-integratie. Ook voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek bent u bij ons bedrijf aan het juiste adres.

Back To Top