Skip to content
035 69 50 252 info@sbspriority.com

Alles over re-integratie tweede spoor

Een werknemer kan een tijdje zijn uitgeschakeld door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is in de eerste plaats natuurlijk vervelend voor degene in kwestie, maar ook de werkgever krijgt met verschillende zaken te maken. Hoe gaat de terugkeer op de werkvloer verlopen? Kan de werknemer terugkeren in zijn of haar eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf of de organisatie? Als dit niet het geval is, dan moet er misschien een traject worden opgestart om een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever. Dat wordt ook wel reintegratie tweede spoor genoemd.

Wat is het verschil tussen reintegratie eerste spoor en reintegratie tweede spoor?

Als het gaat om een terugkeer op de arbeidsmarkt, wordt er over het algemeen onderscheid gemaakt tussen reintegratie eerste spoor en reintegratie tweede spoor. Keert een werknemer terug in de eigen organisatie, in zijn of haar oude functie of in een andere functie, dan is er sprake van een reintegratie eerste spoor. Een reintegratie tweede spoor is vaak een wat intensiever traject, omdat er gezocht moet worden naar een nieuwe werkgever voor de werknemer. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer in verband met de naweeën van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kan terugkeren binnen de eigen organisatie. Hoe verloopt een reintegratie tweede spoor en wie zet dit traject uit?

Het verloop van een reintegratie tweede spoor

Een reintegratie tweede spoor wordt vaak opgestart naar aanleiding van het uitvoeren van een arbeidsdeskundig en eventueel een haalbaarheidsonderzoek. De partij die dit onderzoek heeft uitgevoerd, kan ook helpen bij het uitstippelen van het re-integratietraject. Een reintegratie tweede spoor houdt in dat de werknemer wordt geholpen bij het vinden van een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Soms is daarvoor om- of bijscholing noodzakelijk. Ook kan training en coaching op het gebied van solliciteren nodig zijn.

Niet alleen voor werknemer, maar ook voor werkgever levert het inschakelen van een arbeidsdeskundige de nodige voordelen op. U krijgt te maken met bijvoorbeeld verantwoording naar en het sanctiebeleid van het UWV, de Sociale Verzekeringswet en de ontslagbescherming die de werknemer geniet. Bij een arbeidsreintegratie tweede spoor worden door een arbeidsdeskundige zowel de belangen van werkgever als werknemer behartigd.

Schakel de juiste professional in!

Een geslaagde reintegratie tweede spoor is dus voor werknemer als werkgever van belang. Het opstarten van het re-integratietraject geschiedt op initiatief van de werkgever. De juiste arbeidsdeskundige inschakelen is belangrijk, maar hoe vindt u die? Belangrijk is dat de professional kennis van en ervaring heeft met de arbeidsmarkt als geheel en de specifieke arbeidssector in het bijzonder, en dat de persoon centraal staat in het traject.

Back To Top